Skip to main content

Joachim Vreeman – Laatste woorden

Laatste woorden bij afscheidsbijeenkomst

Een religieus of spiritueel kader kan van grote waarde zijn tijdens een afscheidsbijeenkomst. Het komt echter steeds vaker voor dat degene die overleden is (of overlijden gaat), wél gelovig/ spiritueel is, maar een deel van de nabestaanden niet. Als spreker wil ik zorgen voor een balans tussen het bieden van een religieus/spiritueel kader en het respecteren van verschillende perspectieven. Ik doe dat door religieuze en spirituele teksten op een persoonlijke wijze te verbinden aan het levensverhaal van de overleden (of binnenkort te overlijden) persoon. Als spreker beschouw ik het als een eer om een respectvolle en betekenisvolle toespraak te mogen leveren, gericht op een (vol)waardig afscheid en als steun voor de verdere rouwverwerking.

Lees mijn blog over ‘Laatste Woorden

Voor meer informatie: 06-53194432 of stuur een mail naar geinspireerdleven@gmail.com.