OVER MIJ

Ik ben geboren bij een katholieke moeder en een protestantse vader. De ene week gingen we naar de ene kerk, de andere week naar de andere. In de katholieke kerk ervoer ik het mysterie, stilte en tijdloosheid. In de protestantse kerk herinner ik me de kracht en diepte van de bijbelverhalen. Ik was er echt van onder de indruk. Het sprak me op een diep niveau aan, waarvan ik niet eens wist dat ik dat bezat. Ik zal rond 8 jaar geweest zijn toen ik merkte dat er in die verhalen iets van waarheid naar voren kwam, het archetypische daar zat veel waarheid in. Een waarheid die ik nog steeds zie in het hier en nu en gebruik in mijn begeleiding. De manier waarop het in de kerk werd uitgelegd, daar klopte voor mij geen Jota van, het representeerde niet de diepte die ik erin ervoer. Dit raakte mij en maakte dat ik op latere leeftijd de dominee en de traditioneel christelijke opvatting kritisch ben gaan onderzoeken.

Ik kwam erachter dat de dogma’s van de kerk op zichzelf te beperkt zijn, naast de theorie gaat het vooral om de toepassing ervan in de praktijk, om je eigen ervaring. Er zit een schat verborgen in de Bijbelverhalen, we maken er alleen geen gebruik van. Wat ik vaak om me heen zie is dat in plaats van de mogelijkheden van mensen te versterken, dat ze juist beperkt worden.

Moralistische regels worden van buitenaf opgelegd, mensen worden bang gemaakt voor een straffende God. We zijn als het ware verlicht om in Jezus te geloven, omdat hij voor jou en mij alle zonden op zich heeft genomen en voor ons aan het kruis gestorven is. Dat klopte voor mijn gevoel totaal niet, want het pad van Jezus is juist heel herkenbaar en inspirerend. Zijn energie is er juist om je aan te sterken en op te beuren. Het duurde een tijdje voordat ik op het religieuze en spirituele pad terecht kwam. Ik wist lange tijd niet wat ik wilde worden. Ik heb een oriënterend jaar bij de kunstacademie gevolgd, gewerkt in de boekhouding, begonnen met de Pabo en werd uiteindelijk assistent accountant. Maar na een paar maanden met cijfers gewerkt te hebben, voelde ik heel duidelijk ‘dit gaat ‘m niet worden’, maar wat dan wel?

Ik zat echt mijn handen in het haar, ik wist niet of ik voor- of achteruit moest dus ik wendde me tot God; ‘Wat moet ik gaan doen en hoe moet ik het doen?’ Het antwoord kwam: Bijbelverhalen. ‘Nee, niet weer dat, dat gaan we niet doen’, dacht ik maar het bleef maar roepen. Het werd geen studie theologie maar ik koos uiteindelijk voor religiewetenschappen. Het ging mij niet zozeer om de specifieke verhalen, gebruiken, rituelen, etc. van de verschillende religies, maar juist om wat de gedachten erachter waren, de dieperliggende principes van spiritualiteit, de archetypische betekenis, hoe het allemaal in elkaar zit. De theorie heeft me veel gebracht, maar uiteindelijk gaat het om de toepassing in de praktijk. 

Mijn missie is om ‘alles wat zich aandient’ in alle puurheid te doorleven, omdat ik uiteindelijk geloof dat alles en dus ook de negatieve dingen, waar we niet trots op zijn, juist gezien willen worden. Je kwetsbaarheid in openheid laten zien is geeft de kracht om oude wonden te helen. Het fundament van gelukkig leven is Liefde.

LEVENSLESSEN

Ik ben toen de master geestelijke verzorging gaan doen, met het VMC en AMC als ervaringsplekken. Bij de patiënten aan bed kwam ik in contact met mensen met een grote behoefte aan zingeving. Ik zag dat ik mijn eigen ervaring meenam bij het helpen van de mensen en ik kwam in aanraking met mijn eigen schaduwkanten, oude pijnstukken en besefte dat ik nog een hoop werk te doen had op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dat leidde me naar psychosynthese, psychologie met een spirituele dimensie. Daar ontdekte ik hoe de psyche van de mens in elkaar zit en dat wij uit allerlei persoonlijkheden, delen van onszelf bestaan.

Ik leerde om de delen die onder de oppervlakte zijn geraakt, in het zicht krijgen en integreren zodat ze weer zichtbaar deel zijn van onszelf en daar ons voordeel mee te doen. Daarnaast leerde ik ook om lief te hebben. Door je tegen je schaduwkanten te verzetten, bevestig je alleen maar meer dat ze er zijn, plus dat ze door het verzet en de ontkenning ook nog eens onder de oppervlakte van je bewustzijn schieten en dus uit het zicht verdwijnen. De kracht en de heling zitten hem juist in het liefhebben van al alle delen, je talenten maar juist ook je schaduwkanten. Bewustzijn is key. Acceptatie, zonder je ermee te identificeren.

© Joachim Vreeman | Geïnspireerd leven. All rights reserved.
 Fotografie: Seher Melikoglu. Personal webdesign: Susan Brouwer