Skip to main content

OVER MIJ

Hallo, mijn naam is Joachim Vreeman en ik ben coach, trainer en geestelijk verzorger. Het is mijn passie om mensen te ondersteunen bij persoonlijke & spirituele transformatieprocessen via authentieke verbondenheid met zichzelf en anderen. Mijn studieachtergrond ligt in de psychologie (met name Psychosynthese), religiewetenschappen en geestelijke verzorging. Inmiddels heb ik jarenlange ervaring in het begeleiden van individuen en groepen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mijn aanpak is krachtig, liefdevol, persoonlijk, empathisch en pragmatisch.

Zo’n 47 jaar geleden kwam ik hier op aarde terecht bij een katholieke moeder en een protestantse vader. De ene week gingen we naar de ene kerk, de andere week naar de andere. In de katholieke kerk ervoer ik het mysterie, stilte en tijdloosheid. In de protestantse kerk herinner ik me de kracht en diepte van de bijbelverhalen. Ik was er echt van onder de indruk. Zo jong als ik toen was (rond de 8 jaar), wist ik dat er iets van ‘waarheid’ in de bijbelverhalen zat. Tegelijkertijd voelde de manier waarop de verhalen door de dominee werden uitgelegd, voor mij als veel te beperkt.

Achteraf zou ik zeggen dat destijds in aanraking ben gekomen met de onderliggende archetypische dimensie. Het sprak me op een dusdanig niveau aan, waarvan ik de diepte tot op de dag van vandaag nog steeds niet kan peilen… De archetypische kracht van bijbelverhalen ligt in hun vermogen om diepe, universele menselijke ervaringen en verlangens uit te drukken en te illustreren. Op deze manier fungeren de verhalen voor mij als een soort routekaart in het dagelijks leven.

Het duurde echter een tijdje voordat ik zogezegd ‘professioneel’ op het spirituele pad terecht kwam. Ik wist namelijk lange tijd niet wat ik wilde worden. Ik heb van alles geprobeerd: kunstacademie, Pabo, boekhouding, marketing, etc. Uiteindelijk werd ik assistent accountant, maar na een paar maanden met cijfers gewerkt te hebben, voelde ik heel duidelijk ‘dit gaat ‘m niet worden’, maar wat dan wel?

Van binnenuit kwam het antwoord: “Ga op zoek naar wat jij intuïtief aanvoelt als de onderliggende waarheid van bijbelverhalen“. In plaats van theologie, koos ik voor het meer neutrale religiewetenschappen. Het ging mij toen, en eigenlijk nog steeds, om de dieperliggende principes van religie & spiritualiteit, de archetypische betekenis, hoe het allemaal in elkaar zit. 

“Mijn missie is om ‘alles wat zich aandient’ in zoveel mogelijk authenticiteit te (door)leven. De keuze om mijn kracht & kwetsbaarheid in openheid te laten zien, geeft de mogelijkheid om oude wonden te helen en nieuwe creatieve mogelijkheden te ontdekken. In mezelf en in relatie tot andere mensen.” 

LEVENSLESSEN

De theorie heeft me veel gebracht, maar uiteindelijk gaat het om de toepassing in de praktijk. Ik ben toen de master geestelijke verzorging gaan doen, met het VMC en AMC als ervaringsplekken. 

Hier kwam ik in contact met mensen met een grote behoefte aan zingeving. Ik zag dat ik mijn eigen ervaring en zingevingkader meenam bij het helpen van de mensen, plus ook mijn eigen schaduwkanten en oude pijnstukken. Dat leidde me naar psychosynthese, psychologie met een spirituele dimensie. Daar ontdekte ik hoe de psyche van de mens in elkaar zit en dat wij uit allerlei persoonlijkheden, delen van onszelf bestaan.

Tijdens de opleiding leerde ik het belang van de delen die onder de oppervlakte zijn geraakt, weer in het zicht krijgen en te integreren. Door je tegen je schaduwkanten te verzetten, bevestig je alleen maar meer dat ze er zijn, plus dat ze door het verzet en de ontkenning ook nog eens onder de oppervlakte van je bewustzijn schieten en dus uit het zicht verdwijnen. De kracht en de heling zitten hem juist in het liefhebben van al alle delen, je talenten maar dus juist ook je schaduwkanten. Bewustzijn is key. Acceptatie, zonder je ermee te identificeren.

Als coach en trainer richt ik me nu daarom op het vergroten van zelfbewustzijn, het ontdekken van persoonlijke- en spirituele drijfveren en het op een constructieve wijze omgaan met innerlijke en uiterlijke obstakels. Naast mijn werk als coach en trainer ben ik ook geestelijk verzorger. Ik ben een empathische en medelevende luisteraar en help mensen omgaan met persoonlijke uitdagingen en spirituele vragen. Ik creëer een veilige en ondersteunende omgeving waar mensen zich op hun gemak voelen om hun verhaal te delen en steun te ontvangen.

Kortom, ik ben gepassioneerd in het helpen van anderen en mijn aanpak is gericht op het creëren van diepgaande en blijvende resultaten. Ik kijk er naar uit om samen te werken en jou te helpen authentiek en vol(ledig) in het leven te staan!